سریال Sherlock

سریال شرلوک هلمز عصر جدیدی را نشان داده و میشود گفت یک بازسازی از کتاب های شرلوک هلمز است ولی به نحوی تازه و وفادار به شرلوک هلمز قدیمی...

کیفیت: 720p HDTV ، 480p HDTV ، x264 ، x264

میانگین هر قسمت: 300 - 350 - 650 مگابایت

سریال Sherlock