مجموعه فیلم Bridget Joness

دانلود فیلم Bridget Jones: The Edge of Reason 5.9
داستان این فیلم ۴ هفته بعد از فیلم قبلی آغاز می شود. بریجت جونز عشق زندگی اش را پیدا کرده و اکنون از خودش می پرسد، آیا همه چیزهایی که در موردشان رویا پردازی می کرده را بدست آورده است؟
عاشقانه کمدی

Bridget Jones: The Edge of Reason 2004