مجموعه فیلم Cold Prey

دانلود فیلم Cold Prey 2 6.2
"جنیس" در بیمارستان بهوش می آید.همه دوستان او کشته شده اند.در حالیکه او در راهروهای تاریک قدم می زند به این فکر می کند که تنها رها شده است.اما کابوس هنوز به پایان نرسیده است...
ترسناک درام معمایی

Cold Prey 2 2008

دانلود فیلم Cold Prey 6.4
شش جوان برای اسکی کردن به طرف منطقه ای که کو یوتنهایم در آن قرار دارد، به راه می افتند. منطقه ای که هیچ نشانه ای از زندگی انسان ها در آن به چشم نمی خورد و تماس گرفتن با…
ترسناک درام معمایی

Cold Prey 2006