مجموعه فیلم HellBoy

دانلود فیلم Hellboy II: The Golden Army 7.0
موجودات افسانه‌ای تصمیم دارند در مقابل انسانیت شورش کرده و بر دنیا حکمرانی کنند. از این رو پسر جهنمی و یارانش باید دنیا را در مقابل این موجودات شورشی، نجات دهند.
اکشن فانتزی ماجرایی

Hellboy II: The Golden Army 2008

دانلود فیلم Hellboy 6.8
يک بچه دیو بعد از اینکه توسط انسان‌ها پرورش میابد و بزرگ می شود، در مقابل نیروهای تاریکی می ایستد...
اکشن فانتزی ماجرایی

Hellboy 2004