مجموعه فیلم The Chronicles of Narnia

دانلود فیلم The Voyage of the Dawn Treader 6.3
اینبار هم مانند دو قسمت قبلی سرزمین های نارنیا توسط نیروهای شیطانی به شدت در خطر است و بچه های انگلیسی به طریقی پا بر این سرزمین می گذارند تا بتوانند با پیدا کردن هفت شمشیر جادویی و طی یک…
اکشن خانوادگی ماجرایی

Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 2010

دانلود فیلم Narnia: Prince Caspian 6.6
کسال از حوادثی که برای پیتر، سوزان، ادموند و لوسی با وارد شدن به سرزمین نارنیا از طریق جارختی اتفاق افتاد، گذشته است. آنها یکروز که وارد یک ایستگاه قطار شده اند بطور جادویی مجدداً وارد سرزمین نارنیا می شوند.…
اکشن خانوادگی ماجرایی

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 2008

دانلود فیلم The Chronicles of Narnia 6.9
جنگ جهانی دوم. چهار بچه از راه گنجه ای بزرگ به سرزمین نارنیا می روند که زیر سلطه ی ملکه ی خبیثی است که آن جا را در زمستانی ابدی نگه داشته و مانع ورود کریسمس به آن جا شده…
خانوادگی درام ماجرایی

The Chronicles of Narnia 2005