50 فیلم برتر ترسناک

فیلم Nosferatu 8.0
در قرن نوزدهم، « هوتر » ( فون وانگنهایم )، کارمند یک بنگاه معاملات املاک شهر « برمن »، رهسپار « ترانسیلوانیا » می‏شود تا ملکى را به « کنت اورلوک » ( شرک ) بفروشد. « هوتر » با…
50 فیلم برتر ترسناک ترسناک

Nosferatu 1922

فیلم Omen III 5.4
نوزاد یک دیپلمات امریکایی در رم، به نام «رابرت تورن» (پک) به هنگام زایمان همسرش، «کاترین» (رمیک) می میرد و او نوزاد دیگری را (که مادرش هنگام زایمان درگذشته) به جای فرزند خودشان به همسرش معرفی می کند. اما..
50 فیلم برتر ترسناک ترسناک هیجان انگیز

Omen III 1981

فیلم Frankenstein 8.0
«ویکتور فرانکنستاین» (برانا) تحت تأثیر تجربه های استادش، «والد من» (کلیز)، دچار وسوسه ی چیرگی بر مرگ می شود. وقتی ولگردی (دنیرو) «والدمن» را می کشد و به دار آویخته می شود، «ویکتور» مغز «والدمن» را در سر جنایتکار قرار…
50 فیلم برتر ترسناک تخیلی ترسناک

Frankenstein 1931

فیلم Damien Omen II 6.1
دیمن یک فرد ضد مسیح در آخر سرنوشت خود در دستان شیاطین می بیند. در همین حال نیروهای تاریک عرفانی شروع به از بین بردن تمام کسانی که مشکوک به هویت واقعی کودک بودن، می کنند و …
50 فیلم برتر ترسناک ترسناک معمایی

Damien Omen II 1978

فیلم Cube 2 5.6
فیلم در زمانی نامعلوم اتفاق میافتد. به نظر میرسد امپراتوری آمریكا در بیرون از مكعب با شورشهایی مواجه است و در حال فروپاشی است. یك سازمان امنیتی و نظامی آمریكایی (سیا پنتاگون) نوعی زندان مخوف یا سازهای هولناك به شكل…
50 فیلم برتر ترسناک تخیلی ترسناک معمایی هیجان انگیز

Cube 2 2002

فیلم Cube 3 5.7
فیلم در زمانی نامعلوم اتفاق میافتد. به نظر میرسد امپراتوری آمریكا در بیرون از مكعب با شورشهایی مواجه است و در حال فروپاشی است. یك سازمان امنیتی و نظامی آمریكایی (سیا پنتاگون) نوعی زندان مخوف یا سازهای هولناك به شكل…
50 فیلم برتر ترسناک تخیلی ترسناک معمایی هیجان انگیز

Cube 3 2004