1958

فیلم Cat on a Hot Tin Roof 8.1
« بریک » ( نیومن ) ، همسرش ، « مگى » ( تیلر ) را در مورد مرگ دوستش مقصر می‏داند...
درام

Cat on a Hot Tin Roof 1958